Emily voor Europa

Juist in Europa kun je het verschil maken voor onze toekomst. Daar wil ik als Haagse ondernemer knokken voor een vrije en leefbare wereld.

In Den Haag merken wij als eerste de gevolgen van de stijgende zeespiegel en zien onze kinderen de plasticsoep op het strand aanspoelen. Ik wil me in een grenzeloos Europa inzetten voor schone lucht in onze longen en duurzame innovatie in een circulaire economie.

Samenwerken in Europa is goed voor onze vrijheid, veiligheid en welvaart. Mijn ondernemerschap en internationale ervaring zet ik met hart en ziel in voor een groen, eerlijk en ondernemend Europa.

23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Stem 23 mei voor een groen, eerlijk  en ondernemend Europa. Stem Emily van de Vijver, D66 #5

IMG_2671

Emily op campagne

In de aanloop naar de verkiezingen 23 mei ben ik natuurlijk volop campagne aan het voeren. In gesprek met zo veel mogelijk mensen, de staat op om te flyeren (Flyer Emily) en natuurlijk zo veel mogelijk in debat.

 

Hieronder een greep uit de debatten en bijeenkomsten waar je me kunt spreken:

  • 25 april | CVN Verkiezingsdebat, Utrecht
  • 30 april | European Election Night, Leiden University, campus Den Haag
  • 1 mei | Masterclass D66 Utrecht, Utrecht
  • 5 mei | Bevrijdingsfestival Den Haag
  • 7 mei | Het grote Europese verkiezingsdebat, City Mondial, Den Haag
  • 9 mei | Campagnetour Den Haag
  • 9 mei | Europadebat Gemeente Amsterdam, Amsterdam
  • 10 mei | Campagnetour Delft

Read More

Over Emily

Historicus en politieke junkie met een internationaal hart en een grote liefde voor infographics en spelen met taal. Dat ben ik in een notendop. Mijn werkwijze is persoonlijk en doelgericht. Ik ben bevlogen, creatief en nauwkeurig.

Voor ik in 2006 mijn eigen communicatie adviesbureau opzette, werkte ik als senior adviseur bij Bureau KLB, waar ik uiteenlopende projecten heb gedaan voor ministeries, provincies, gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbonden. In de jaren die ik daarvoor voor D66 werkte, heb ik de partij internationaal vertegenwoordigd, de partij ondersteund op internationale thema’s, en de internationale projecten gecoördineerd. Daarnaast ben ik eindredacteur geweest van verschillende uitgaven van D66, waaronder het tijdschrift van he wetenschappelijk bureau Idee en het ledenblad De Democraat.

Naast mijn studie Geschiedenis en in mijn werk heb ik me verdiept in Nederlands en Europees beleid, internationaal recht, journalistiek en grafische vormgeving. Als vrijwilliger heb ik me de afgelopen jaren o.a. ingezet voor het Haagse groen en het OBV. Daarnaast ben ik zeer actief voor D66, de afgelopen jaren onder andere als voorzitter van D66 Den Haag en kandidaat #5 op de advieslijst voor het Europees Parlement.

IMG_2725

 

Kandidaat Europees Parlement voor D66

Opgegroeid onder de rook van de industrie in Dordrecht en de Moerdijk weet ik wat voor prijs ons milieu en onze leefomgeving hebben moeten betalen voor onze welvaart. Als ik tegenwoordig met mijn twee jongens over ons prachtige Haagse strand loop,  rapen we aangespoeld plastic om thuis in de plasticbak te gooien. De aanslag op natuur en milieu gaat onverminderd door. Het verbieden van wegwerpplastic en sluiten van kolencentrales zijn goede stappen, maar passen nauwelijks bij de omvang van het probleem hoe onze wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Alleen met een ambitieuze en voortvarende Europese duurzaamheidsagenda kunnen we de omvang van klimaatverandering beperken en de leefbaarheid bewaken.

Ik wil meewerken aan de oplossingen en de wereld groener en eerlijker maken. Ik wil in het Europees Parlement vechten voor effectieve, werkbare wet- en regelgeving, waarmee we duurzame innovatie mogelijk maken in een circulaire economie. Ik sta voor een eerlijk Europa, waarin de rechtsstaat de vrijheid van iedereen beschermt. En ik sta voor een sterk en democratisch Europa met meer bevoegdheden voor het Europees Parlement.

advies | vorm | tekst

Vanuit mijn eigen bureau ondersteun ik opdrachtgevers met strategisch (communicatie) advies, infographic analyse en advies, projectmanagement en -coördinatie, het leiden van discussies, het schrijven, vormgeven en begeleiden van (digitale) publicaties, websites en social media. Met creativiteit en enthousiasme als drijvende krachten richt ik me op een helder en gedegen resultaat. Aan de basis staan ruim vijftien jaar ervaring en opleiding op zeer uiteenlopende onderwerpen en beleidsterreinen, voor verschillende opdrachtgevers, altijd binnen politiek-bestuurlijke krachtenvelden.

Met het resultaat of eindproduct moet de klant verder kunnen. Alles in goed overleg, met gevoel voor specifieke behoeften en gevoeligheden. Ik denk graag met u mee en verzorg een aanpak op maat.

Bel of mail als u meer wilt weten of nieuwsgierig bent naar wat ik voor u kan doen.

Opdrachtgevers en aanpak

Opdrachtgevers zijn publieke organisaties zoals ministeries, vakbonden, werkgevers organisaties, RIVM, Erasmus Universiteit, en commerciële organisaties zoals Coca-Cola met Dröge & van Drimmelen en Kiwa met AVEQ.

Goed luisteren naar de vraag en gevoel ontwikkelen voor de doelgroep, dat zijn mijn uitgangspunten voor communicatie- en beleidsadvies. Ik geef advies dat niet alleen gedegen is, maar ook aansluit op de wereld en werkelijkheid van de ontvanger. Spetterende producten als het kan, sobere boodschap waar dat moet.

Vorm is niet ondergeschikt aan inhoud, de een versterkt de ander. Vanuit mijn kennis van en betrokkenheid bij de inhoud ga ik op zoek naar de beste vormgeving een (digitale) publicatie of communicatiemiddel. Het is juist die combinatie van scherpe inhoudelijke analyse enerzijds en kennis van vormgeving en data visualisatie anderzijds waar mijn kracht ligt.

Ik begeleid auteurs, vormgevers, automatiseerders en drukkers tot een mooi eindproduct, binnen de gestelde deadlines. Ook voor het samenstellen van publicaties en eindredactie kunt u bij mij terecht. Schrijven, herschrijven en redigeren, voor gedrukte media of digitaal: ik breng de boodschap bondig, helder en doelgericht over.

Als ik voor een opdracht zelf niet alle kennis in huis heb, kan ik putten uit een netwerk van deskundige zelfstandigen en bureaus.

Publicaties en meer

Lees hier mijn interview in Bernie Magazine

IMG_2907.jpg

Lees hier het artikel Vervanging van gevaarlijke stoffen in de praktijk in Arbo – Het vakblad over arbeidsomstandigheden, Vakmedianet
Langdurige blootstelling aan ontvetters, verven en lijmen kan op de langere termijn blijvende schade aan de gezondheid veroorzaken. Daarom verdient het zoeken naar veilige alternatieven voor gevaarlijke stoffen serieuze aandacht. Twee goede praktijken.